Mijn ziels verlangen

My Soul's Desire (Dutch)

Written by Steve Israel, Larry Holder, Elton Smith and Judith Seip
Links to contributors: Judith Seip, Larry Holder, Steve Israel

Many thanks to Judith Seip for translating this song to Dutch. - Elton March 10, 2007 

Languages for this song:
English, Dutch/Flemish, FrenchLyrics

(Vers 1)
Genadige Heer, U houdt van mij
U hoorde mijn roep, en kwam dicht aan mijn zij
En in mijn angst, Heer, U was daar
Bracht mij de hoop; Uw genade kocht mij vrij!

(refrein)
Heer, U bent mijn ziels verlangen
Ja, en Heer, U bent al wat ik wil
Heer, naar U roep ik, "Abba, Vader!"
O Heer, machtig Redder voor mij!

(Vers 2)
Er was geen hoop, verloren, alleen.
Een zondaar was ik, en betaalde ook de prijs.
U liet mij zien te leven als U
En op die weg, vind ik vreugd elke dag.

(refrein)
Heer, U bent mijn ziels verlangen
Ja, en Heer, U bent al wat ik wil
Heer, naar U roep ik, "Abba, Vader!"
O Heer, machtig Redder voor mij!

(Vers 3)
U bent mijn Kracht, U bent mijn Lied;
Genadige God, door Uw liefde ben ik vrij.
In dagen van angst, Heer bent U daar,
Geeft U Uw vree, en vertroosting aan mij!

(refrein)
Heer, U bent mijn ziels verlangen
Ja, en Heer, U bent al wat ik wil
Heer, naar U roep ik, "Abba, Vader!"
O Heer, machtig Redder voor mij!


Copyright © 1999 Steve Israel, Larry Holder, Elton Smith
Translation copyright Judith Seip
Translation by Judith Seip

Comments -  Leave a comment