Ik geef Mijn leven

I Lay It Down (Dutch)

Written by Elton Smith, Larry Holder and Heleen de Kort
Links to contributors: Larry Holder, Steve Israel

I hope this translation will be a blessing to all the dutch people, my husband already sings the song in dutch, and it is so beautiful to hear it. - Heleen de Kort, January 6, 2000

Languages for this song:
English, Dutch/Flemish, Portuguese, SpanishLyrics

In de tuin van Getsemane maak ik mij zorgen.
Met do dood voor ogen schreeuw ik het uit.
Door mijn angsten heen, blijf ik doorgaan
naar het lijden van het kruis.
O, MIJN GOD, help mij hier doorheen!

Ik ben eenzaam, iedereen heeft mij verlaten.
In het donker van de nacht, ben ik alleen.
Hoor mijn smeken en mijn bidden;
ABBA, Vader; spaar het lijden van Uw zoon!
Neem de beker bij mij weg.

Moet ik echt mijn leven geven? en dragen al de pijn!
Zelfs U zal mij verlaten, er zal niemand meer zijn,
ze beginnen al met spotten, bij het horen van mijn naam.
O GOD Ik geef mijn leven in Uw naam!
O GOD Ik geef mijn leven in Uw naam!

ABBA... VADER... HELP MIJ!
HELP MIJ HET LIJDEN TE DRAGEN!
Mijn bloed zal vloeien, ik krijg een doornenkroon.
en dan de kilte van het graf... en de DOOD!
de pijn is onverdraagbaar O, GOD verlaat mij niet.
VADER MOET IK DOOD...?

M'n vrienden,
ze zijn weer in slaap gevallen, Nu het is zover,
Het uur komt naderbij! de soldaten zullen komen,
en mij pijnigen en slaan!
Mijn vrienden vluchten vol van angst.

Als een lam word ik geslacht, ik geef mijn leven.
Ik zal lijden voor de mensen, zelfs voor jou!
Heilig is Gods plan voor jou, en ik zal sterven voor je zonden!
zodat jij weer leven kan!

Ik zal al je zonden dragen, en de schaduw van de dood.
en ze zullen om mij lachen. maar ik draag al hun nood.
Nu, de kruisiging komt naderbij, in de hemel wacht mijn kroon.
Vader ik geef mijn leven... Ik ben Uw zoon!
Vader ik geef mijn leven... Ik ben Uw zoon!

Ik ben bang, Mijn God blijf dicht bij mij! Ik moet hier doorheen, maar het maakt jouw leven vrij! Nu, de kruisiging komt naderbij, in de hemel wacht mijn kroon! Vader ik geef mijn leven... Ik ben Uw zoon!
Vader ik geef mijn leven... Ik ben Uw zoon!


Copyright © 1998 Elton Smith and Larry Holder
Translation copyright © 2000 Heleen de Kort
Translation by Heleen de Kort

Comments -  Leave a comment