Är det konstigt då?

Is It Any Wonder (Swedish)

Written by Elton Smith, Gilberto Barreto, Larry Holder and Tore Eriksson
Links to contributors: Gilberto Barreto, Larry Holder

Many thanks to Tore Eriksson for this Swedish song translation. - Elton June 9, 2004   

Languages for this song:
English, SwedishLyrics

(Spanish Guitar Introduction)

(Brazilian Introduction with drums)

(Verse 1)
I en tjänares enkla gestalt
Kom Guds egen Son och gav sitt allt
Bytte ut vårt mörker mot sitt ljus--
På ett upprest kors han led och dog
Det var all min synd han på sig tog
Och hans blod är vägen till vår Faders hus

(Refrain)
Är det konstigt då, att Han är min Gud?
Är det konstigt då, jag vill hålla Hans bud?
Han har köpt mig fri för Han älskar mig--
Jesus, Du är stor, Underbar i Råd
Jag är född på nytt, bara av Din nåd
I all evighet ska jag prisa Dig

(Verse 2)
Snart så kallar Han oss hem till sig
Det blir en större fest än du kan tänka dig
När vi möter Jesus, Frälsaren
Glädjen ska bli stor när vi återser
Släkt och vänner där, inga tårar mer
Vilken sång det blir i himmelen!

(Repeat Refrain)

(Solo)

(Repeat Refrain)

(Spanish Guitar Ending)


Copyright © 1998 Elton Smith, Gilberto Barreto and Larry Holder
Translation Copyright © 2004 Tore Eriksson
Translation by Tore Eriksson

Comments -  Leave a comment