Ik geloof

I believe (Dutch)

Written by Norma Stephenson and Judith Seip
Links to contributors: Judith Seip

Many thanks to Judith Seip for translating this song to Dutch. - Elton March 10, 2007   

Languages for this song:
English, Dutch/Flemish, FrenchLyrics

Ik geloof in het ruw houten kruis
Waar mijn zonden voor altijd verdween
Ik geloof Jezus leeft
Ik geloof Jezus stierf
Ik geloof Hij stond op uit de dood
Ik geloof dat Hij leeft aan Zijn Vaders zij
en Zijn Geest leeft in mij.

Ik geloof van dat ruw houten kruis
Komt een roep tot ieder hart
Ik geloof Jezus stierf
Ik geloof Jezus leeft
Ik geloof dat Hij terug komen zal
Ik geloof dat Hij leeft aan Zijn Vaders zij
en Zijn Geest leeft in mij.

Ik geloof in een ruw houten kruis
Jezus stierf voor mijn schuld

Ik geloof dat Hij leeft aan Zijn Vaders zij
en Zijn Geest leeft in mij
Ja Zijn Geest leeft in mij


Copyright © 2000 Norma Stephenson
Translation copyright Judith Seip
Translation by Judith Seip

Comments -  Leave a comment