L-GĦORRIEF LILU JFITTXU

Wisemen Still Seek Him (Maltese)

Written by Lynn Cooper and Joe C Aquilina
Links to contributors: Joe C Aquilina, Lynn Cooper, Rhesa Siregar

Joe C Aquilina sent this Maltese translations of Lynn Cooper's wonderful Christmas song just in time for Christmas. - Elton December 23, 2023

Languages for this song:
English, Italian, Maltese, Portuguese, SpanishLyrics

(Verse 1)
TUL DIN IL-ĦAJJA LKOLL
PELLEGRINI FI VJAĠĠ
FTIT JIMXU F'DALMA
UĦUD ITERRQU FID-DAWL
MA' QALBNA INRO/OSSU
TEŻORI BLA GĦADD
INWARRBU XI WĦUD U
NINTRABTU MA' OĦRAJN
XI DARBA TUL DIL-MIXJA,
NILTAQGĦU MA' RE
LI JBIDDILNA GĦAL DEJJEM,
TEŻORI ĠIBU LEJH

(Chorus)
L-GĦORRIEF LILU JFITTXU MINN KEWKBA TAD-DAWL
BIEX JASLU GĦAND KRISTU LI ĠIE FOSTNA HAWN
NIES TA' KULL RAZZA U L-FOQRA TAL-ĠNUS
F'GĦAQDA IXANDRU ILLI TWIELED GESÙ

(Verse 2)
ĠIELI INSIBU LKOLL
LI POST M'HAWN IMKIEN
B'ĦOLM FIERGĦA MIMLIJIN,
;'L ALLA WARRABNIH
JEKK ISSIB LI IT-TRIQ LI QBADT
MA TWASSLEK IMKIEN
ĦARES FIS-SENA
U KEWKBA TIDDI ISSIB
KAPAĊI FI QLUB IEBSIN
HU ILISSEN FIL-FATT
IVA INĦOBBOK,
MA NITILQEK QATT

(Repeat Chorus)
L-GĦORRIEF LILU JFITTXU MINN KEWKBA TAD-DAWL
BIEX JASLU GĦAND KRISTU LI ĠIE FOSTNA HAWN
NIES TA' KULL RAZZA U L-FOQRA TAL-ĠNUS
F'GĦAQDA IXANDRU ILLI TWIELED GESÙ

(Bridge)
HA/AWN O STIL..LA IDDI DAL-LEJL
KUN GWIDA MEXXINA LEJN DAWLU PERFETT, EJJA
HA/AWN MULEJJA, ĠESÙ F'DAN IS-SKIET
U ĠEDDIDNA FL-ISPIRTU F'DAL JUM TAL-MILIED

(Verse 3)
TUL DIN IL-ĦAJJA LKOLL
PELLEGRINI FI VJAĠĠ
KONNA FID-DALMA
U ISSA RAJNA D-DAWL
TEŻOR HEMM ĠO FI/INA
FERM IFJEN MID-DEHEB
ID-DON KBIR TAL-FIDWA
X'RIGAL KBIR TASSEW
ĠURNATA GĦAD NIDHRU LKOLL
HEMM F'RIĠLEJN DAN IR-RE
MAL-ANĠLI SER NGĦANNU
TIFĦIR LIL MULEJ

(Repeat Chorus)
L-GĦORRIEF LILU JFITTXU MINN KEWKBA TAD-DAWL
BIEX JASLU GĦAND KRISTU LI ĠIE FOSTNA HAWN
NIES TA' KULL RAZZA U L-FOQRA TAL-ĠNUS
F'GĦAQDA IXANDRU ILLI TWIELED GESÙ


Copyright © 1998 Lynn Cooper (ASCAP)
Translation by Joe C Aquilina

Comments -  Leave a comment