Hij schenkt de zon

He Brings The Sunshine (Flemish)

Written by Elton Smith, Larry Holder and Steve Israel
Links to contributors: Steve Israel, Larry Holder, Brugge Baptist Church

Many thanks to Dennis Leavell for translating our song to Flemish. Dennis says that Flemish is the same as Dutch written, but not spoken. Vowel pronunciations and certain phrases exist in Flemish which don't exist in Dutch, however all Dutch speakers will have no problem with the text. He is the pastor at Brugge Baptist Church (on the Holland/Belgium border). - Elton, February 21, 2002

Dennis sent updated lyrics in January of 2008.Lyrics

Hij schenkt de regen,
Hij schenkt de zon.
Hij geeft mij vreugd' en inspiratie
die mijn hart opnieuw verheft.
Hij is mijn Redder.
Wij loven Hem.
Wij brengen dank aan Hem
en juichen gans de dag.

Zingt halleluja, O looft Zijn naam:
Hij is de Koning van mijn hart
Die eeuwig heerst.
Hij is mijn Heiland,
mijn Heer en Borg,
Zijn bloed verlost uit satans macht,
ja, ik ben vrij.

Lang heb ik g'zocht naar vrede,
Maar nu heb ik de rust gevonden,
slechts vertrouwend op Zijn bloed.
Hij is mijn Rots, mijn levenslust.
Hij is mijn Schuilplaats,
Zijn genade is genoeg.

Zingt halleluja, O looft Zijn naam:
Hij is de Koning van mijn hart
Die eeuwig heerst.
Hij is mijn Heiland,
mijn Heer en Borg,
Zijn bloed verlost uit satans macht,
ja, ik ben vrij.

Al wordt de wereld
in de duisternis gehuld,
Toch schijnt Zijn licht altijd in ons.
Wij zijn Zijn tempel en Zijn Geest woont nu in ons.
Wij zijn g'rechtvaardigd in Zijn naam.

Dus, schenkt de regen,
of schenkt de zon.
U bent mijn vreugd' en inspiratie
die mijn hart opnieuw verheft.
U bent mijn Redder.
Wij loven U.
Wij brengen dank aan U
en juichen gans de dag.

Zingt halleluja, ik loof Uw naam:
U bent de Koning van mijn hart
Die eeuwig heerst.
U bent mijn Heiland,
mijn Heer en Borg,
Uw bloed verlost uit satans macht,
ja, ik ben vrij. (2x)


Copyright ©1998 by Elton Smith, Larry Holder and Steve Israel
Translation by Dennis Leavell

Comments -  Leave a comment