Find Songs

There are currently 526 songs in 19 languages. Select a display format and a language. The number of available songs is shown next to each language. Songs with YouTube videos and song images are highlighted.

Select a display format:

Select a language:


Song Votes Displays
Ik Ga Terug Naar Golgotha   YouTube   58 13,319
Als ik Uw stem hoor 34 13,576
Daarom Prijs Ik U 33 6,829
Ik Ben Het Niet Waard 28 9,239
Wanneer Begin Je Met Leven 25 8,105
Tienduizend engelen 24 10,801
Ik Dank U Met Heel Mijn Hart 23 8,238
Kom vul mijn hart   Image   17 14,783
Een Heerlijk Weerzien 13 5,288
Meer Dan Een Kind 12 15,482
Ik geloof 12 12,853
Voor Eeuwig In Zijn Liefde   Image   12 11,248
Schep in mij een rein hart   Image   9 15,013
Heel mijn hart   Image   9 13,852
Uw liefde zoeter dan wijn 9 12,593
Ik geef Mijn leven   Image   9 12,062
Mijn God Heerst 9 7,889
Ik roep uit naar U 8 12,128
Leer mij U kennen Heer 8 9,425
Sta nu op 7 12,136
Mijn ziels verlangen 7 11,928
Hij schenkt de zon   Image   6 10,629
Puur Genade 6 5,782
Dochter   YouTube   6 4,462
Maar één ding weet ik 5 9,732
Heel Mijn Leven 5 4,099
U Bent Mijn Alles 5 1,972
Waar zou ik zijn zonder U 4 12,932
Dat deed u allemaal voor mij   YouTube   3 1,272
Ik zoek je 1 844
U bent onze God 0 644
Total: 407 289,155