Find Songs

There are currently 527 songs in 19 languages. Select a display format and a language. The number of available songs is shown next to each language. Songs with YouTube videos and song images are highlighted.

Select a display format:

Select a language:


Song Votes Displays
Ik Ga Terug Naar Golgotha   YouTube   58 13,419
Als ik Uw stem hoor 34 13,667
Daarom Prijs Ik U 33 6,911
Ik Ben Het Niet Waard 28 9,344
Wanneer Begin Je Met Leven 25 8,198
Tienduizend engelen 24 10,915
Ik Dank U Met Heel Mijn Hart 23 8,337
Kom vul mijn hart   Image   17 14,885
Een Heerlijk Weerzien 13 5,365
Meer Dan Een Kind 12 15,647
Ik geloof 12 12,962
Voor Eeuwig In Zijn Liefde   Image   12 11,344
Schep in mij een rein hart   Image   9 15,155
Heel mijn hart   Image   9 13,968
Uw liefde zoeter dan wijn 9 12,693
Ik geef Mijn leven   Image   9 12,157
Mijn God Heerst 9 7,990
Ik roep uit naar U 8 12,222
Leer mij U kennen Heer 8 9,531
Sta nu op 7 12,239
Mijn ziels verlangen 7 12,031
Hij schenkt de zon   Image   6 10,741
Puur Genade 6 5,871
Dochter   YouTube   6 4,555
Maar één ding weet ik 5 9,824
Heel Mijn Leven 5 4,176
U Bent Mijn Alles 5 2,062
Waar zou ik zijn zonder U 4 13,034
Dat deed u allemaal voor mij   YouTube   3 1,377
Ik zoek je 1 942
U bent onze God 0 1,977
Total: 407 293,539