Heel mijn hart

All of My Heart (Dutch)

Written by Elton Smith, Larry Holder and Judith Seip
Links to contributors: Judith Seip, Larry Holder, Peter Gringhuis videos

Many thanks to Judith Seip for translating this song to Dutch. - Elton March 10, 2007

In 2022, Peter Gringhuis recorded the song using the accompaniment track made by Steve, Larry and Elton.Lyrics

(Vers 1)
Heel mijn hart houd van U Heer
Heel mijn ziel prijst Uw Naam
Heel mijn leven leg ik voor Uw troon
Glorie aan U, lieve Vader
Ik prijs U Heer, mijn Redder en God
Genade en eer maakt U aan mij bekent.

(Chorus)
Lof aan U, verheven God
Mijn Bevrijder, mijn Vader waar ik van houd
Enige waar ik naar roep
U alleen, verheven God
Mijn Bevrijder, mijn Vader waar ik van houd;
En mijn lof hef ik tot U
U bent de Heer over ons!

(Bridge)
Geen grotere liefde
Uw genade niet te meten
Verzoening voor zonden alleen op het kruis
Hoe ga je om
Met genade en liefheid
U het leven geven
Dat U gaf aan mij

(Vers 2)
En ik ontving het eeuwig leven
Genade zo groot, ik leef voor eeuwig
Omgeven door U, ik weet dat U er bent
Vrij van mijn schuld, ik wil U dienen
Vrij om te leven, alleen voor U Heer
En alle dagen, zorgt U steeds voor mij

(Chorus)
Lof aan U, verheven God
Mijn Bevrijder, mijn Vader waar ik van houd
Enige waar ik naar roep
U alleen, verheven God
Mijn Bevrijder, mijn Vader waar ik van houd;
En mijn lof hef ik tot U

Lof aan U, verheven God
Mijn Bevrijder, mijn Vader waar ik van houd
Enige waar ik naar roep
U alleen, verheven God
Mijn Bevrijder, mijn Vader waar ik van houd;
En mijn lof hef ik tot U

U bent de Heer over ons!
U bent de Heer over ons!
U bent de Heer over ons!


Copyright © 1997 by Elton Smith and Larry Holder
Translation copyright Judith Seip
Translation by Judith Seip

Comments -  Leave a comment