Preto žijem by som Ťa ľúbil

All Of My Heart (Slovak)

Written by Elton Smith, Larry Holder and Branislav Mičieta

Branislav Mičieta provided this Slovak translation of our popular song. - Elton, November 24, 2006Lyrics

(1)
Preto žijem, by som Ťa ľúbil
a celou dušou zo srdca chválil,
celý život Ti v službe vydával,
slávu Tebe, Otče, vzdával,
za spáse Tvoju Ti vďaky spieval,
za tú milosť, ktorú som spoznať smel.

(R)
Chválim Ťa, Boh, môj Pán,
si ma kúpil a preto ľúbim Ťa,
Ty si ten, ktorého mám.
Len Ty si nad všetkým,
Môj Záchranca a Otče nebeský,
Svoje chvály Ti spievam.
Ty si môj Boh vyvýšený.

(2)
Zdarma prijal som život večný,
zachránený som len z milosti
a obklopený ja Tvojou láskou som.
Slúžiť hriechu už viac nemusím,
ale Tebe žiť a Teba tešiť,
po všetky dni som v Tvojej náruči.


Copyright © 1997 by Elton Smith and Larry Holder
Translation copyright 2006 Branislav Mičieta
Translation by Branislav Mičieta

Comments -  Leave a comment