B'Qalbi Kollha

All Of My Heart (Maltese)

Written by Elton Smith, Larry Holder, Eugenio Vella and Michael Bugeja
Links to contributors: Larry Holder

Many thanks to Eugenio Vella and Michael Bugeja for translating this song to Maltese. - Elton January 3, 2004Lyrics

Hawn b'qalbi kollha, ghax inhobbok
B'qofol dir-ruh, gejt infahhrek
hajti kollha naghtik, hawn kulma sirt
Glorja naghtik, ghajn ta' mhabba
Inrodd tif]ir, Mulej setghani
hniena u grazzja, lili llum urejt

Kull tifhir, Alla Kbir
Lili hlist, minn idejja gbidtni Lejk
Inti dak li Lejh indur
Inti biss, Alla Kbir
Missier, Inti dak li jiena nhobb
Kull tifhir ngholli l-fuq
Mulej Alla tieghi, fuq kollox Int

Jien ircevejt, il-hajja eterna
Dejjem inkun fil-grazzja Tieghek
B'imhabbtek nghix ghax Inti qieghed hawn
hieles mid-dnub, ghal l-qadi tieghek
Nibda mill-gdid, nghix fl-ghozza tieghek
Fid-dawl t'ghajnejk jien lest li nghix ghalik

Kull tif]ir, Alla Kbir
Lili hlist, minn idejja gbidtni Lejk
Inti dak li Lejh indur
Inti biss, Alla Kbir

Missier, Inti dak li jiena nhobb
Kull tifhir ngholli l-fuq
Kull tifhir, Alla Kbir
Lili hlist, minn idejja gbidtni Lejk
Inti dak li Lejh indur
Inti biss, Alla Kbir

Missier, Inti dak li jiena nhobb
Kull tifhir ngholli l-fuq
Mulej Alla tieghi, fuq kollox Int
Mulej Alla tieghi, fuq kollox Int
Mulej Alla tieghi, fuq kollox IntCopyright © 1997 Elton Smith and Larry Holder
Translation Copyright © 2003 Eugenio Vella and Michael Bugeja

Comments -  Leave a comment